Đăng ký email

Tư vấn miễn phí

Online 1
Online 2

Thống kê

quangvu.net Online: 9

quangvu.net Today: 20

quangvu.net Yesterday: 1,257

quangvu.net Total: 45,125

Quảng cáo

Ý kiến pháp lý

Mua bán nhà đất dưới hình thức Hợp đồng ủy quyền
Mua bán nhà đất dưới hình thức Hợp đồng ủy quyền
Hoạt động mua bán nhà, đất diễn ra trên thực tế dưới nhiều hình thức phức tạp, các bên không chỉ đơn thuần tiến hành việc mua bán thông qua hợp đồng mua bán mà còn thông qua hợp đồng tặng cho, hợp đồng ủy quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt,... -> Xem thêm bài viết xin CLICK tại đây