Đăng ký email

Tư vấn miễn phí

Online 1
Online 2

Thống kê

quangvu.net Online: 15

quangvu.net Today: 26

quangvu.net Yesterday: 1,257

quangvu.net Total: 45,131

Quảng cáo

Các vấn đề về thương mại

Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hoạt động kinh doanh thương mại
Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong hoạt động kinh doanh thương mại
Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại là những chế tài trong hoạt động kinh doanh thương mại, mặc dù chúng cùng là chế tài thương mại, nhưng phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại về cơ bản chúng có sự khác nhau rõ rệt, nên các doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng cần lưu ý đến sự khác nhau của nó. -> Xem thêm bài viết xin CLICK tại đây