Đăng ký email

Tư vấn miễn phí

Online 1
Online 2

Thống kê

quangvu.net Online: 18

quangvu.net Today: 33

quangvu.net Yesterday: 1,257

quangvu.net Total: 45,138

Quảng cáo

Đại diện tham gia tố tụng

Dịch vụ Luật sư đại diện tham gia tố tụng
Dịch vụ Luật sư đại diện tham gia tố tụng
Apolo Lawyers sẽ đại diện cho khách hàng tham gia các vụ việc, vụ kiện, vụ án dân sự, lao động,... do Tòa án thụ lý và giải quyết, mối quan hệ đại diện này được xác lập bằng văn bản ủy quyền và phải tuân theo quy định của pháp luật dân sự và phía chúng tôi sẽ thực hiện các quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự theo nội dung của văn bản này. -> Xem thêm bài viết xin CLICK tại đây