Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Dấu hiệu phân biệt phát minh với sáng chế theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ

Do chưa hiểu rõ bản chất của “phát minh” và “sáng chế”, một số người vẫn còn nhầm lẫn giữa hai khái niệm này, dẫn đến việc sử dụng sai từ cho các trường hợp cụ thể. Dựa theo quy định của luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009, bài viết sẽ đề cập đến một số dấu hiệu giúp dễ dàng phân biệt sáng chế với phát minh.

1/  Định nghĩa

Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009:

-  Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

-  Phát minh là việc phát hiện ra các quy luật, hiện tượng và sự vật trong tự nhiên mà trước đó con người chưa biết tới. Ví dụ một ngày đẹp trời, Newton phát hiện quả táo rơi xuống đất, ông mới phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. Định luật này đã tồn tại trong tự nhiên rồi, tuy nhiên, trước Newton, do nhận thực của con người hạn chế, vì vậy chưa ai phát hiện ra. Phát minh tồn tại trong khoa học tự nhiên, không tồn tại trong khoa học xã hội, con người áp dụng phát minh để giải thích thế giới khách quan, nhưng phát minh không thể trực tiếp vào quá trình sản xuất.

2/  Hình thức bảo hộ

-  Phát minh: là đối tượng được bảo hộ quyền tác giả, không được bảo hộ về nội dung mà chỉ được bảo hộ hình thức.

-  Sáng chế: là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và được bảo hộ độc quyền về nội dung.

3/  Điều kiện bảo hộ 

-  Phát minh: thỏa mãn các điều kiện được pháp luật quy định tại Điều 13 và Điều 14 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009 về: 

+ Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả;

+ Loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

-  Sáng chế: sáng chế được bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 58 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009:

+ Có tính mới;

+ Có trình độ sáng tạo;

+ Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Như vậy, tính mới là một trong những tiêu chí hàng đầu của sáng chế (phát minh không có tiêu chí này). Như vậy, một sáng chế không sử dụng tình trạng kỹ thuật đã biết. “Phát minh” không phải là “Sáng chế” bởi do không có tính mới và không được bảo hộ là đối tượng quyền sở hữu công nghiệp.

Cẩm Tú

Trong trường hợp Quý khách cần sự tư vấn trực tiếp từ Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Công ty Luật APOLO LAWYERS.

Luật sư tư vấn pháp luật Lao động

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng

Luật sư tư vấn hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon