Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp tham gia tố tụng trước Trọng tài hoặc Tòa án (Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014).

Khác với quy định của Luật Doanh nghiệp 2005, theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp 2014 (LDN 2014) thì công ty TNHH và công ty Cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 185 thì chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp thì vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Như vậy, trong mọi trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Trường hợp thuê Giám đốc thì Giám đốc cũng không phải là người đại diện theo pháp luật mà hoạt động dưới sự ủy quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Người đại diện theo pháp luật trong công ty Hợp danh

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 179 LDN 2014: “1. Các thành viên hợp danh có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.”

Như vậy, tất cả các thành viên Hợp danh trong công ty đều là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH MTV

- Do cá nhân làm chủ sở hữu

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân làm chủ sở hữu có Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Chủ tịch công ty có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Giám đốc hoặc Tổng giám đốc ký với Chủ tịch công ty.

Như vậy, người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH MTV sẽ do Điều lệ công ty quy định

- Do tổ chức làm chủ sở hữu

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 78 thì người đai diện theo pháp luật trong công ty TNHH MTV do điều lệ công ty quy định. Nếu Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Người đại diện theo pháp luật trong công ty TNHH hai thành viên trở lên do Điều lệ công ty quy định (Khoản 2 Điều 13 LDN 2014)

Người đại diện theo pháp luật trong công ty Cổ phần

Người đại diện theo pháp luật trong công ty Cổ phần do Điều lệ công ty quy định (Khoản 2 Điều 13 LDN 2014).

Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; trường hợp Điều lệ không có quy định khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp có hơn một người đại diện theo pháp luật, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty (Khoản 2 Điều 134).

 Khoa Nguyễn 

(Nguồn: luatsutructuyen.vn)

Trong trường hợp Quý khách cần sự tư vấn trực tiếp từ Luật sư, vui lòng liên hệ với chúng tôi - Công ty Luật APOLO LAWYERS.

Tư vấn ly hôn trọn gói tại Thành phố Hồ Chí Minh

Luật sư tư vấn M&A và tái cơ cấu doanh nghiệp hậu M&A

Tư vấn pháp luật về thừa kế

Dịch vụ Luật sư đại diện tham gia tố tụng

Luật sư tư vấn hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon