Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Bị can phạm tội ít nghiêm trọng có bị tạm giam không?

Tạm giam được xem là biện pháp ngăn chặn nghiêm khắc nhất đối với bị can, bị cáo phạm tội. Do đó, biện pháp này thường được xem xét để áp dụng với các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, không phải lúc nào tạm giam cũng chỉ được áp dụng cho các tội phạm trên. Vậy bị can phạm tội ít nghiêm trọng thì có bị tạm giam không? Hãy cùng Công ty Luật Apolo Lawyers tìm hiểu các quy định có liên quan đến vấn đề này. Nếu cần hỗ trợ, tư vấn về các vấn đề pháp lý hãy liên hệ với chúng tôi thông qua số Hotline: 0903.419.479.

Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, người thực hiện hành vi phạm tội sẽ có nhiều tên gọi khác nhau tùy thuộc vào từng giai đoạn của quá trình giải quyết. Đầu tiên, cùng tìm hiểu tên gọi bị can sẽ được sử dụng ở giai đoạn nào.

dich-vu-luat-su-apolo-lawyers

1. Khi nào người thực hiện hành vi phạm tội được xem là bị can?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 60 BLTTHS 2015 thì bị can là người hoặc pháp nhân bị khởi tố về hình sự. Quyền và nghĩa vụ của bị can là pháp nhân được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật của pháp nhân. Có thể thấy, người bị buộc tội sẽ được xem là bị can khi bị khởi tố về hình sự. Nói cách khác, tư cách bị can sẽ phát sinh khi cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định khởi tố bị can theo quy định pháp luật.

2. Thế nào là tội ít nghiêm trọng?

Theo điểm a khoản 1 Điều 9 BLHS hiện hành, Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm có tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn mà mức cao nhất của khung hình phạt do Bộ luật này quy định đối với tội ấy là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm. Như vậy, dựa vào cơ sở trên, khi bị can bị khởi tố thì sẽ biết được mình thuộc trường hợp phạm tội nào. Từ đó, dựa vào mức hình phạt của điều khoản mà tội danh được áp dụng để xem xét mình có thuộc trường hợp tội ít nghiêm trọng hay không. Nếu mức hình phạt cao nhất Bộ luật hình sự quy định đối với tội danh đó là phạt tiền, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù đến 03 năm thì sẽ thuộc trường hợp tội ít nghiêm trọng. Ngược lại, mức hình phạt cao nhất của tội danh bị áp dụng đối với bị can không thuộc một trong các trường hợp trên thì sẽ không được xem là tội ít nghiêm trọng.

3. Quy định của pháp luật về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn là tạm giam đối với tội ít nghiêm trọng

Trước tiên, cùng tìm hiểu thì theo pháp luật hình sự biện pháp tạm giam sẽ được hiểu như thế nào?

3.1. Khái niệm về tạm giam

Tạm giam là biện pháp ngăn chặn có thể được sử dụng trong tố tụng hình sự, mục đích khi áp dụng biện pháp ngăn chặn này nhằm cách ly bị can, bị cáo một thời gian nhất định khỏi xã hội. Việc tạm giam sẽ giúp ngăn chặn việc trốn tránh pháp luật, cản trở điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội của bị can, bị cáo. Từ đó, bảo đảm cho việc điều tra, truy tố, xét xử được thực hiện theo đúng quy định.

Biện pháp tạm giam được áp dụng đồng nghĩa với việc quyền của bị can, bị cáo sẽ bị hạn chế nhất định. Vì thế, cần phải thận trọng trong việc áp dụng các biện pháp này để không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của bị can.

3.2. Bị can bị tạm giam trong trường hợp nào?

Theo quy định tại Điều 119 BLTTHS 2015, việc áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can sẽ phụ thuộc chủ yếu vào mức hình phạt, loại tội mà bị can bị khởi tố.

Cụ thể, sau khi có quyết định khởi tố bị can về tội rất nghiêm trọng, tội đặc biệt nghiêm trọng thì cơ quan có thẩm quyền có thể quyết định áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can mà không cần phải có thêm các căn cứ khác.

Mặt khác, đối với bị can bị khởi tố về tội ít nghiêm trọng, tội nghiêm trọng mà hình phạt tù trên 02 năm thì chỉ có thể áp dụng biện pháp tạm giam khi có một trong các căn cứ sau:

- Đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm;

- Không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch của bị can;

- Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc có dấu hiệu bỏ trốn;

- Tiếp tục phạm tội hoặc có dấu hiệu tiếp tục phạm tội;

- Có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của những người này.

Bên cạnh đó, đối với bị can phạm tội ít nghiêm trọng mà hình phạt tù được quy định đến 02 năm sẽ bị tạm giam nếu họ tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã.

Ngoài ra, khi bị can là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà có nơi cư trú và lý lịch rõ ràng thì sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác mà không phải là tạm giam.

dich-vu-luat-su-apolo-lawyers

3.3. Thời hạn áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can

Thời hạn tạm giam sẽ được xác định tùy thuộc vào từng giai đoạn của quá giải quyết vụ án hình sự. Cụ thể, đối với thời hạn tạm giam để điều tra thì theo Điều 173 BLTTHS 2015 thì bị can sẽ bị tạm giam để điều không quá 02 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá 03 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá 04 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Sau khi hết thời hạn trên, nhưng do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp, xét cần phải có thời gian dài hơn cho việc điều tra và không có căn cứ để thay đổi hoặc hủy bỏ biện pháp tạm giam thì chậm nhất là 10 ngày trước khi hết thời hạn tạm giam, Cơ quan điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát gia hạn tạm giam. Thời gian được gia hạn sẽ khác nhau cũng tùy thuộc vào từng loại tội danh. Đối với tội phạm ít nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 01 tháng. Đối với tội phạm nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 02 tháng. Đối với tội phạm rất nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam một lần không quá 03 tháng. Và Đối với tội phạm đặc biệt nghiêm trọng có thể được gia hạn tạm giam hai lần, mỗi lần không quá 04 tháng.

Trong giai đoạn chuyển hồ sơ vụ án và bản cáo trạng đến Tòa án, mà vụ án có bị can bị tạm giam thì trước khi hết thời hạn tạm giam 07 ngày, Viện kiểm sát thông báo cho Tòa án biết để xem xét, quyết định việc tạm giam bị can khi nhận hồ sơ vụ án (Điều 244 BLTTHS 2015).

Bên cạnh đó, trong thời hạn tạm giam, nếu xét thấy không cần thiết phải tiếp tục tạm giam thì Cơ quan điều tra phải kịp thời đề nghị Viện kiểm sát hủy bỏ việc tạm giam để trả tự do cho người bị tạm giam hoặc xét thấy cần thiết thì áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.

Khi đã hết thời hạn tạm giam thì người bị tạm giam phải được trả tự do. Trường hợp xét thấy cần thiết thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.

3.4. Thẩm quyền áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can

Theo khoản 5 Điều 119 BLTTHS 2015, những người có thẩm quyền ra lệnh, quyết định tạm bao gồm:

  • Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp;
  • Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự các cấp;
  • Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Chánh án, Phó Chánh án Tòa án quân sự các cấp; Hội đồng xét xử.

Trong đó, Lệnh tạm giam của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành. Trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được lệnh tạm giam, đề nghị xét phê chuẩn và hồ sơ liên quan đến việc tạm giam, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định không phê chuẩn. Viện kiểm sát phải hoàn trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra ngay sau khi kết thúc việc xét phê chuẩn.

4. Luật sư tư vấn về việc tạm giam đối với bị can phạm tội ít nghiêm trọng

Về nguyên tắc, khi phạm vào tội ít nghiêm trọng thì người bị buộc tội sẽ không đương nhiên bị tạm giam giống như tội rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu người bị buộc tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 119 BLTTHS 2015 thì sẽ bị tạm giam.

Khi rơi vào trường hợp này, bạn phải liên lạc với các chủ thể am hiểu pháp luật như luật sư để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tốt nhất. Công ty Luật Apolo Lawyers cung cấp một số hoạt động như sau:

- Tư vấn cho khách hàng về quy định liên quan đến việc tạm giam đối với tội ít nghiêm trọng, các quy định có liên quan của pháp luật hình sự, phân tích hành vi, tình trạng pháp lý của khách hàng, đánh giá sự phù hợp của việc áp dụng biện pháp tạm giam đối với tội danh hiện tại;

- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của bị can;

- Hỗ trợ khách hàng soạn thảo các văn bản như văn bản kiến nghị, khiếu nại trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử;

- Tư vấn, hỗ trợ khách hàng cung cấp, thu thập tài liệu, chứng cứ có liên quan;

- Có mặt khi lấy lời khai của người bị bắt, bị tạm giữ, khi hỏi cung bị can và nếu người có thẩm quyền tiến hành lấy lời khai, hỏi cung đồng ý thì được hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can. Sau mỗi lần lấy lời khai, hỏi cung của người có thẩm quyền kết thúc thì người bào chữa có thể hỏi người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can;

- Có mặt trong hoạt động đối chất, nhận dạng, nhận biết giọng nói và hoạt động điều tra khác theo quy định của Bộ tố tụng hình sự;

- Tư vấn về thủ tục mời luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can;

- Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Công ty Luật Apolo Lawyers cam kết với khách hàng sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ, tiến độ đã thỏa thuận, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Trên đây là một số vấn đề liên quan đến việc giám định thương tích, cũng như là một số tư vấn của Công ty Luật Apolo Lawyers về việc tạm giam đối với tội phạm ít nghiêm trọng. Nếu muốn được tư vấn cụ thể hơn hãy liên hệ với chúng tôi qua email: contact@apolo.com.vn hoặc số Hotline: 0903.419.479.

>>> Xem thêm: Thế nào là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

>>> Xem thêm: Lùi xe làm chết người thì phạm tội gì?

APOLO LAWYERS

 

 

 

 

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Tư vấn, soạn thảo hợp đồng

Luật sư tư vấn pháp luật Lao động

Tư vấn pháp luật về thừa kế

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Sài Gòn

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon