Call us: (028) 66.701.709 | Hotline: 0903.419.479

Ngôn ngữ

englishEnglish / VietnamTiếng Việt

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

Hiện nay có nhiều vấn đề làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng do hành vi trái pháp luật của các chủ thể. Bồi thường thiệt hại là hình thức trách nhiệm dân sự nhằm buộc bên có hành vi gây ra thiệt hại bù đắp, đền bù những tổn thất cho bên bị thiệt hại. Như vậy người nào có hành vi trái pháp luật xâm phạm đến quyền lợi của người khác mà gây thiệt hại đều phải có trách nhiệm bồi thường. Vậy luật quy định như thế nào về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng? Bài viết này công ty Luật Apolo Lawyers giải đáp thắc mắc về vấn đề trên, vui lòng liên hệ Hotline 0903. 419.479 để được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất.

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng được hiểu là loại trách nhiệm bồi thường không phát sinh từ quan hệ hợp đồng và là một chế định quan trọng trong Bộ luật dân sự 2015

1. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì?

Thiệt hại ngoài hợp đồng là những thiệt hại gây ra không phải do vi phạm nghĩa vụ có thỏa thuận trong hợp đồng mà là do hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe, danh dự, tính mạng,…

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là một chế định pháp lý bắt buộc người thực hiện hành vi vi phạm pháp luậttrách nhiệm bồi thường thiệt hại (bù đắp, đền bù những tổn thất về vật chất, về tinh thần cho bên bị thiệt hại) do hành vi trái pháp luật của mình gây ra, cho dù hành vi đó là vô ý hay cố ý.

Như vậy có thể hiểu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồngtrách nhiệm bồi thường khi có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại mà không phụ thuộc vào hợp đồng mà phát sinh dưới tác động trực tiếp của các quy phạm pháp luật.

dich-vu-luat-su-apolo-lawyers

2. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và nguyên tắc bồi thường 

Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là cơ sở pháp lý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh trên thực tế.

2.1 Căn cứ phát sinh 

Theo quy định tại điều 584 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

"1. Người nào có hành vi xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác.

2. Người gây thiệt hại không phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp thiệt hại phát sinh là do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của bên bị thiệt hại, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

3. Trường hợp tài sản gây thiệt hại thì chủ sở hữu, người chiếm hữu tài sản phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp thiệt hại phát sinh theo quy định tại khoản 2 Điều này."

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng chỉ phát sinh khi có thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp xảy ra về tài sản hoặc tinh thần, sức khoẻ...Trong trường hợp thiệt hại hoàn toàn do sự kiện bất khả kháng hoặc hoàn toàn do lỗi của người bị thiệt hại thì dù có thiệt hại thực tế xảy ra thì người gây thiệt hại cũng không phải bồi thường trừ trường hợp có sự thảo thuận khác và hành vi xâm phạm đó phải là hành vi vi phạm pháp luật việc xâm phạm gây thiệt hại có thể là hành vi vi phạm pháp luật hình sự, dân sự, hành chính, những chính sách đường lối của Đảng, nhà nước...... Hành vi trái pháp luật là nguyên nhân của thiệt hại có mối quan hệ tất yếu có tính quy luật chứ không phải ngẫu nhiên tuy nhiên việc xác định mối quan hệ này trên thực có nhiều khó khăn do vậy cần phải xem xét phân tích đánh giá thật kĩ lưỡng toàn diện và khách quan.

2.2 Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

Theo điều 558 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

 Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

- Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

- Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

- Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Ngoài ra về năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng còn được quy định như sau:

Tại Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015, năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân được quy định như sau:

- Người từ đủ 18 trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

- Người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; 

Nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 Bộ luật Dân sự 2015.

- Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

- Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường;

Nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại không chỉ nhằm bảo đảm việc đền bù tổn thất đã gây ra mà còn giáo dục mọi người về ý thức tuân thủ pháp luật, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Hậu quả của việc áp dụng trách nhiệm này luôn mang đến những bất lợi về tài sản của người gây ra thiệt hại để bù đắp những thiệt hại mà họ đã gây ra cho các chủ thể khác.

4. Dịch vụ tư vấn bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

dich-vu-luat-su-apolo-lawyers

Công ty Luật Apolo Lawyers đem đến dịch vụ tư vấn tận tâm, nhiệt tình về các vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Khi quý khách sử dụng dịch vụ tại công ty chúng tôi thì sẽ được hỗ trợ tư vấn theo quy trình sau: 

 Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng;
– Xác định thiệt hại ngoài hợp đồng trong trường hợp thông thường;
– Xác định thiệt hại ngoài hợp đồng trong những trường hợp cụ thể (bồi thường thiệt hại do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, do vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết, bồi thường thiệt hại do nhiều cùng gây ra…);
– Đại diện cho bên bị thiệt hại khởi kiện bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng và thực hiện các công việc có liên quan.;

Công ty Luật Apolo Lawyers cam kết với khách hàng sẽ đảm bảo chất lượng dịch vụ, tiến độ đã thỏa thuận, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Nếu muốn được tư vấn, hỗ trợ tốt nhất hãy liên hệ với chúng tôi qua email: contact@apolo.com.vn hoặc số Hotline: 0903.419.479.

>>> Xem thêm: Luật sư tư vấn thủ tục khởi kiện tranh chấp về lao động

>>> Xem thêm: Dịch vụ dịch thuật văn bản, tài liệu pháp lý

APOLO LAWYERS

Dịch vụ ly hôn nhanh

Luật sư tư vấn pháp luật Lao động

Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa

Dịch vụ luật sư riêng cho doanh nghiệp

Dịch vụ Luật sư đại diện tham gia tố tụng

Đăng ký nhận tin

Đăng ký nhận bản tin ngay hôm nay để nhận được những thông tin mới nhất từ CÔNG TY LUẬT APOLO LAWYERS

phone-icon